Agenda

Lezing door Waterschap Aa en Maas

Op woensdag 29 november organiseren IVN De Groene Overlaat, De Maasvallei en Grave gezamenlijk een lezing die in het teken staat van biodiversiteit en het beheer van de watergangen. Spreker is Ahmed Abdelkader, werkzaam als adviseur watersysteem bij Waterschap Aa en Maas.
wo 29 november 2023 om 20:00 Sint Hubert

In het werkgebied zijn bij diverse beken al mooie resultaten te zien in de vorm van ecologische verbindingszones, beekherstel en natuurvriendelijke oevers. Op dit moment is het waterschap op diverse plekken bezig. Denk aan het Smakterbroek, de Sint Jansbeek, Lage Raam, Graafsche Raam, Hooge Raam en de Halsche Beek.

Aa en Maas heeft een plan opgesteld met gerichte acties waar ze zelf mee aan de slag gaat. Daarnaast stelt ze geld beschikbaar voor kleinschalige initiatieven van agrariërs en inwoners die zich willen inzetten voor het vergroten van de biodiversiteit. Woon je in het werkgebied van Aa en Maas en heb je een idee of initiatief om de biodiversiteit in jouw omgeving te vergoten? Check dan of je voldoet aan de voorwaarden en vraag subsidie aan.

Het gezamenlijke doel is: in 2030 is Nederland een florerende delta voor mens én natuur.


Waar: Gemeenschapshuis De Jachthoorn, Weth. Lemmenstraat 13 in Sint Hubert. De lezing begint om 20.00 uur. De entree bedraagt € 3,-, waarbij een consumptie is inbegrepen. Voor aanmelden kun je terecht bij Angeline Aben, tel. 0485-383207, of ivndemaasvallei_educatie@outlook.com

Tags Lezing
Skyline