Fijn winkelgebied!

Woensdag 31 mei 2023

Op 23 mei 2023 ontving Gennep het certificaat Veilig Winkelgebied van het Platform Veilig Ondernemen Limburg. Symbolisch werd een stoeptegel onthuld die deze samenwerking onderstreept. De aanpak Veilig Winkelgebied helpt publieke en private partijen gezamenlijk afspraken te maken om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken. Dat gebeurt volgens een gestructureerd proces. Stap voor stap worden de betrokken partijen samengebracht, veiligheidsproblemen in kaart gebracht, oplossingen gezocht en maatregelen genomen. In de werkgroep Veilig Winkelgebied werkt de gemeente samen met de ondernemersvereniging BIZ Centrum Gennep, bewoners, politie en brandweer. Die samenwerking is van groot belang voor een schoon en veilig winkelgebied.

SAMENWERKING

In 2022 ondernam de werkgroep, onder leiding van ondernemersvereniging BIZ Centrum Gennep, diverse acties. Na enquêtes en een schouwronde zijn de eerste resultaten behaald. Bijvoorbeeld het verwijderen van kauwgom op straten en pleinen en het rechtzetten van lantaarnpalen. Centrummanager Ron Vierboom: “In deze samenwerking zijn de lijntjes kort, dat werkt heel fijn. Ieder neemt zijn verantwoordelijkheid.” Wethouder Janine van Hulsteijn vult enthousiast aan: “Het doet me goed dat deze publiek-private samenwerking het certificaat behaald heeft. Daarmee kunnen we de komende jaren verder samenwerken aan ons historisch centrum. Want van een vitaal en bruisend centrum profiteren we allemaal: onze bezoekers, ondernemers en inwoners."

Bron: Gemeente Gennep

 

Skyline