Het Koningsven

Bij de Diepen gaan we na een periode van landbouw terug naar waardevolle, nieuwe natuur. In 2030 kenmerkt het landschap zich door een afwisseling van blauwgrasland, hoogveen, heide, dotterbloemgrasland, riet en ondiepe plassen met een rijk planten- en dierenleven. De soortenrijkdom van planten bij blauwgrasland is enorm: wel 100 soorten per hectare! De blauwgrijze kleur wordt vooral veroorzaakt door de blauwe zegge, pijpenstrootje en Spaanse ruiter. Ook verschillende soorten orchideeën en klokjesgentianen voelen zich hier thuis.

Het hoogveen kent weer een heel eigen planten- en dierenwereld. Veenmos vormt de basis van dit alles. Dit plantje bestaat voor 99% uit water en groeit tergend langzaam, slechts één millimeter per jaar. Het duurt dus nog even voordat we optimaal kunnen genieten, maar het gebied rondom de Diepen (de Sint Jansberg) is nu al prachtig om natuur te snuiven. Hellingbossen, stille meertjes, kabbelende beekjes, holle wegen en heidevelden. Ze zeggen dat de stuwwal de inspiratie vormde voor de Droomvlucht in de Efteling. Alleen de trollen en elven ontbreken nog!

Het Koningsven
Zwarteweg 60
6596 MJ, Milsbeek
Foto Het Koningsven
Skyline