Reichswald

Dit grootste samenhangende natuurgebied in de regio Nederrijn telt zo’n 5100 ha. en loopt als het ware achter Milsbeek en Ven-Zelderheide. De hoogste top meet zo’n 95 meter. Dit natuurgebied, bestaande met name uit een loofbomenbos, ontdek je via voornamelijk kaarsrechte, parallel lopende paden die samen een rasterstructuur vormen. Je deelt het bos met diverse soorten zoogdieren, zoals reeën, wilde zwijnen en dassen, maar ook bijzondere vogelsoorten als de wielewaal, wespendief en zwarte specht. De zeldzame keversoort het vliegend hert.
Het Reichswald is de naam van het Duitse deel van wat vroeger het Ketelwoud was. Wil je meer lezen over de geschiedenis van dit Ketelwoud lees hier dan verder. 

Reichswald
Zwarteweg 60
6596 MJ, Gennep
Foto Reichswald
Skyline